​​Pakej Internet

​SIM Kad Prabayar (RM8)

HI - 35


35GB
Panggilan Tanpa Had
 
30 Hari


RM35
HI - 35


35GB
Panggilan Tanpa Had
 
30 Hari


RM35
Call 20

3GB
Whatsapp Tanpa Had
Wechat Tanpa Had
Panggilan Tanpa Had
 
30 Hari

RM20
Tune Unlimited

Data Tanpa Had
Panggilan Tanpa Had
5GB Hotspot

30 Hari
RM48 Pelan + RM2 Kredit 

RM50
Yearly 200


10GB x 12Bulan
Panggilan TuneTalk Tanpa Had
 
365 Hari


RM200
HI - 25


25GB
Panggilan TuneTalk Tanpa Had
 
30 Hari
RM25 Pelan + RM5 Kredit

RM30
HI - 35


35GB
Panggilan Tanpa Had
 
30 Hari


RM35
HI - 35


35GB
Panggilan Tanpa Had
 
30 Hari


RM35
HI - 35


35GB
Panggilan Tanpa Had
 
30 Hari


RM35

Cari Number